De Boekenspecialist

henk

De Boekenspecialist heeft passie voor boeken.
De Boekspecialist heeft kennis van zaken.
De Boekenspecialist begeleidt persoonlijk.
De Boekspecialist kent uw budget.
De Boekenspecialist vertaalt uw wensen in tekst en vorm.
De Boekenspecialist is er voor U.

Een boek is een tastbaar product, dat de ontvanger informeert, inspireert en een gevoel geeft. De Boekenspecialist vertaalt uw boodschap in een boek, dat ruikt, voelt, uitnodigt en uw uitstraling heeft.

Een boek kan op velerlei wijzen geproduceerd worden. Denk hierbij aan de papiersoort, de kaft, de bindwijze en de bezorging. De Boekspecialist adviseert en bekijkt met u de mogelijkheden om uw boek onderscheidend te laten zijn en te realiseren binnen uw doelstellingen.

DE BOEKENSPECIALIST KIEST VOOR UW BOEK DE JUISTE PRODUCTIEPARTNER EN BEGELEIDT HET MAKEN VAN UW BOEK VAN A tot en met Z.

Contact;
Henk van der Bend
tel. 06 43 57 34 05 of 024 67 76 930
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Volg , Like en deel facebook@deboekenspecialist

Voor u geen Monnikenwerk dus!

 

Privacy Statement

Privacy Statement B&J Mediapartners

Bedankt voor je vertrouwen in B&J Mediapartners, handelend onder de handelsnamen Businessmedia4all en Printrendement. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens als je gebruik maakt van onze producten, diensten, website, software en services.

We hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. We respecteren en beschermen de privacy van onze gebruikers. We gebruiken jouw gegevens alleen zodat jij onze diensten/producten goed kunt gebruiken en wij hierover met jou kunnen communiceren. We zullen nooit gegevens verkopen aan derden! Alle ingevoerde gegevens zijn eigendom van jou. Heb je vragen over onze privacy statement? Laat het ons weten op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wij en jij

In deze Privacy Statement schrijven we graag in de je-vorm om persoonlijk en dicht bij jou te blijven. We geloven in transparante, duidelijk en eerlijke communicatie. Als we schrijven over 'jij', 'je', 'jou' of 'jouw', dan bedoelen we jou als klant van B&J Mediapartners.

Schrijven we over 'wij', 'we', 'ons' of 'onze', dan bedoelen we B&J Mediapartners,, handelend onder de namen Printrendement en Businessmedia4all en gevestigd aan de Tituslaan 13, 6642 AP te Beuningen. B&J Mediapartners is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58189238.

Nederlands recht

De rechtsverhouding tussen jou en ons wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opslag van persoonlijke gegevens bij ons

Om onze producten en diensten te kunnen leveren aan jou, slaan we zowel persoonlijke als niet persoonlijk identificeerbare data op over bedrijven en individuen die onze diensten en producten gebruiken. Deze gegevens kunnen onder andere een naam, telefoonnummer of bankrekeningnummer bevatten. We verzamelen persoonsgegevens wanneer jij je aanmeldt en/of interesse toont en/of wij jou proactief benaderen voor een advertentie, mediacampagne, grafimedia product en/of communicatiedienst bij ons, en jij gebruikmaakt van onze dienstverlening of contact opneemt met onze bedrijf en/of medewerkers.

We verzamelen, bewaren en gebruiken je persoonlijke informatie alleen om ervoor te zorgen dat wij aan u facturen, offertes, emailberichten en nieuwsbrieven van ons kunnen versturen en/of onze diensten te realiseren zoals bijvoorbeeld het realiseren van een online campagne of rapportages website verkeer etc. Wij zullen deze gegevens veilig stellen en nooit aan derden ter beschikking stellen. Onze toeleveranciers hebben met ons ook een verwerkersovereenkomst, zodat uw gegevens veilig zijn gesteld en na gebruik door hen worden vernietigd.

Door het gebruik van onze dienst en de samenwerking aangaande online marketingdiensten is het ook mogelijk dat we via onze klanten persoonlijke informatie opslaan van derden, zoals de klanten cq relaties van jou, als onze klant. Je bent als onze klant zelf weer verantwoordelijk voor de gegevens die jij invoert, registreert, verwerkt en opslaat. Zorg ervoor, dat jouw klanten ook op de hoogte zijn van dit privacy statement.

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de bovengenoemde doeleinden. Je hebt bij ons het recht, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vergeten te worden. Je kunt dit doen door je ons te informeren via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We zullen dan alle informatie verwijderen uit onze systemen.

Beveiliging van je gegevens

We hebben gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen (vastlegging in protocollen, autorisaties(codes) het gebruik van gegevens door medewerkers) om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van firewalls en het netwerkverkeer wordt constant in de gaten gehouden. Alle verbindingen naar onze servers zijn beveiligd met een SSL-verbinding. Alle wachtwoorden worden bij ons veilig opgeslagen d.m.v. cryptografische beveiliging.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden

We zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij we daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. We kunnen wel (een deel van) je gegevens verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van bepaalde diensten. Met hen hebben wij ook een verwerkersovereenkomst en zij zullen na beëindiging van de dienst cq samenwerking uw gegevens vernietigen.

We behouden ons het recht voor (een deel van) je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) B&J Mediapartners of Printrendement of Businessmedia4all bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. We zullen ons inspannen, indien jouw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, jouw hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een persoonlijk bericht of een advertentie in een landelijk dagblad.

Onze website bevat links naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Gebruik van cookies

Op websites kan in de toekomst gebruik gemaakt worden van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. We gebruiken cookies om je sessie en gebruikersnaam te onthouden. Het is voor ons technisch onmogelijk om de dienst aan te bieden zonder deze cookies. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Je hebt de mogelijkheid je browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van onze dienst wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je kunt ons altijd een verzoek sturen om op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. We zullen binnen vier weken reageren op je verzoek. Nadat je antwoord van ons hebt gehad, kun je aangeven wat je wilt doen met deze gegevens. Je kunt deze gegevens aanvullen, verbeteren of verwijderen. We zullen binnen vier weken, nadat we je wijzigingen hebben ontvangen, reageren op de aanpassingen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

We kunnen ons Privacy Statement wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Onderaan staat de datum van deze huidige versie. We raden je daarom aan om regelmatig ons privacy statement te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Indien je nog vragen hebt over ons Privacy Statement, dan kun je contact met ons opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Wij helpen je graag verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen.

mei 2018

Grote Werken

 

 mwxl grotewerken

GROTE WERKEN

Het Land van Maas en Waal was een eeuw geleden nog een arm en geïsoleerd gebied. Een van de armste gebieden in Nederland zelfs. Opeenvolgende watersnoodrampen en schrale gronden maakten het tot een weinig aantrekkelijke plek om te wonen. In dit boek staat beschreven hoe via ingrepen in de rivieren en hun dijken, het aanleggen van wegen en een brug en het verbeteren en herverdelen van het land die situatie ten goede veranderde. Hoe via Grote Werken het Land van Maas en Waal tot welvaart kwam.

Grote Werken, auteur Peter Deurloo
Gebonden boek 300 pagina’s
rijk geïllustreerd

Te koop bij Museum Tweestromenland, tel 0487-595002 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

binnenwerk1              binnewerk2

Wij steunen

WIJ STEUNEN

PRINTRENDEMENT ONDERSTEUNT:

• Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal

• Stichting Meerwaarde Maas & Waal

• Theater de Molen Beuningen

• Beuningen On Ice

• MHCB Beuningen

 

Lidmaatschappen

• Business Club Maas & Waal

• Businessclub BIZ (Betuwe in zaken)

More Articles ...